Carlshamn mejeri

Om Carlshamn mejeri

Egentligen har ingenting förändrats. Det vi påbörjade i början på 20-talet är lika aktuellt än idag. Vi har hjärtat hos ett tidlöst gott margarin. Vi har bägge fötterna på jorden och blicken mot framtiden.

Genom att vara mindre, snabbare och personligare hoppas vi kunna erbjuda någonting nytt och speciellt. Ända från starten har vi vågat vara innovativa och satsat på att utveckla nya produkter - den inställningen är fortfarande kvar. Den handfasta och modiga företagskulturen är levande. Det goda margarinet har inte förändrats.